TERMÍNY AKCÍ VONIČKA

16. 9. 2023  – Folkorní Parket Zlín

30. 9. 2023 – dopoledne soustředění Vonička II a III Dům kultury

odpoledne Besídka u cimbálu s CM Paléska – Komorní sál Malé Scény