Současnost

Za podporu děkujeme Domu kultury s.r.o. a Statutárnímu městu Zlín.


Soubor má dnes okolo 70 členů. Najdete tu tříleté děti i patnáctileté skoro dospěláky. Protože je to velký věkový rozdíl, pracuje soubor ve třech samostatných skupinách.

nejmenší děti Voničky:
Asi 30 dětí ve věku od 3 do 6 let se učí jednoduché tanečky, říkadla, rozpočítadla a hlavně spoustu písniček z Podluží. Pod vedením obětavých tet se také naučí spoustu her a soutěží. Toto všechno mají zařazeno ve svých několika samostatných pásmech.

starší děti Voničky:
I tato skupina má průměrně 30 členů ve věku od 6 do 18 let.  Nácviky této skupiny jsou již náročnější. Tance jsou již vlastně tanci dospělých, i když jsou zpracovány v choreografiích úměrných jejich věku. I tato skupina má ve svých pásmech tance a písničky z Podluží.

nejstarší děti Voničky – teda už skoro ani ne děti:
Tuto skupinu tvoří asi 15 tanečnic a tanečníků, kteří se učí poznávat folkór i dalších oblastí – Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí a Dolňácka. Ve svém programu mají i tance ze Slovenska a jeden dívčí tanec maďarský.

Muzika:
Za dobu svého trvání měl soubor vždy vlastní cimbálovou muziku. Do dnešní doby to byly čtyři muziky. Cimbálová muzika Paléska spolupracuje s Voničkou už od devadesátých let minulého století. Oficiálním rokem vzniku muziky je rok 2003, kdy začala působit pod svým názvem. Jsme moc rádi za tuto kamarádskou spolupráci.

Vedení Voničky:

Vedení souboru v sezóně 2023/2024:

Nácviky jednotlivých skupin:

nejmenší děti – Vonička I Gabriela Katrušáková, Jitka Kvapilová, Blanka Střelcová
starší děti – Vonička II Anna Macháčková, Stanislav Škubal, Zdeněk Macháček, Michaela Borah, Kamila Kováčová
nejstarší skupina  – Vonička III Anna Macháčková, Stanislav Škubal
hospodářka souboru Alena Vaníčková
kronikář, technické zázemí Jaroslav Koželuha

Vonička byla od roku 1993 registrována jako občanské sdružení. V roce 2015 byla Vonička zapsána jako zapsaný spolek u rejstříkového soudu v Brně jako Vonička Zlín, z. s.