Současnost

Úvodem této stránky považujeme za velmi důležité uvést, že veškerou činnost by soubor nezvládl bez vzácné podpory Domu kultury s.r.o. a Statutárního města Zlína. Oběma, ale i řadě dalších sponzorů, tímto MNOHOKRÁT DĚKUJEME!

Soubor má dnes okolo 70 členů. Najdete tu tříleté děti i patnáctileté skoro dospěláky. Protože je to velký věkový rozdíl, pracuje soubor ve třech samostatných skupinách.nejmenší děti Voničky:
Asi 30 dětí ve věku od 3 do 6 let se učí jednoduché tanečky, říkadla, rozpočítadla a hlavně spoustu písniček z Podluží. Pod vedením obětavých tet se také naučí spoustu her a soutěží. Toto všechno mají zařazeno ve svých několika samostatných pásmech.starší děti Voničky:
I tato skupina má průměrně 30 členů ve věku od 6 do 18 let.  Nácviky této skupiny jsou již náročnější. Tance jsou již vlastně tanci dospělých, i když jsou zpracovány v choreografiích úměrných jejich věku. I tato skupina má ve svých pásmech tance a písničky z Podluží.

nejstarší děti Voničky – teda už skoro ani ne děti:
Tuto skupinu tvoří asi 15 tanečnic a tanečníků, kteří se učí poznávat folkór i dalších oblastí – Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí a Dolňácka. Ve svém programu mají i tance ze Slovenska a jeden dívčí tanec maďarský.

Muzika:
Za dobu svého trvání měl soubor vždy vlastní cimbálovou muziku. Do dnešní doby to byly čtyři muziky. Ta poslední nám hraje do dnešní doby. Její členové ale dospěli a rozhodli se jít hlavně samostatnou cestou. Pro tuto si zvolili nový název Paléska. S Voničkou ale nadále spolupracují a věříme, že tomu tak ještě dlouho bude.

Vedení Voničky:

Vedení souboru v sezóně 2015/2016:
Anna Macháčková – předseda sdružení a umělecký vedoucí
Alena Vaníčková – místopředseda sdružení, hospodářka a organizační vedoucí
Blanka Střelcová – vedoucí skupiny nejmenších dětí, tzv. Voničky I
Stanislav Škubal – vedoucí starších dětí, tzv. Voničky II
Silvia Geryková – vedoucí cimbálové muziky
Nácviky jednotlivých skupin dále zajišťují:
nejmenší děti: Gabriela Katrušáková, Jitka Kvapilová, Lucie Střelcová
starší děti Karolína Lukašíková, Miroslav Javora, Libor Moravec, Anna Macháčková
nejstarší skupina Karolína Lukašíková, Stanislav Škubal, Anna Macháčková
František Zuska – čestný člen sdružení

Jak je již v textu výše uvedeno, je Vonička od roku 1993 registrována jako občanské sdružení. Protože v průběhu let došlo k několika organizačním změnám, schválila členská schůze 19.května 2009 znění nových stanov. 12.6.2009 byla Ministerstvem vnitra tato změna schválena pod jednacím číslem VS/1-22523/93-K. V roce 2015 byla Vonička zapsána jako spolek u rejstříkového soudu v Brně jako Vonička Zlín, z. s.